شنبه , ۲۰ مهر ۱۳۹۸

تاریخچه

تاریخچه

در اوایل سال ۱۳۷۷ تنی چند از خیرین شهر مشهد از جمله آقایان حاج کاظم حاجی طرخانی و مهندس جواد فهمیده وجدانی در منزل آقای نورمندی پور با آقای خسرو منصوریان مدیرعامل موسسه رعد تهران که به مشهده آمده بود، جلسه ای برگزار و در مورد ضرورت ایجاد موسسه ای مشابه رعد تهران در شهر مشهد، گفتگو و تبادل نظر شد آنان به آقای ابراهیم هدایی ماموریت دادند که به تهران رفته و از نزدیک در جریان عملکرد مجتمع رعد قرار گیرد و درباره چند و چون کار، کسب اطلاع کند . اقای ابراهیم هدایی در تهران اطلاعات مورد نیاز را به دست آورده و دلگرم از همکاری های مدیریت رعد به مشهد بازگشت و گزارشی از آنچه دریافته بود به یاران نیکوکار خویش عرضه داشت. در همین راستا توسط یکی از خیرین خانه ای بزرگ برای راه اندازی آموزشگاه و اموزش مهارتهای شغلی جهت اشتغال پایدار توان یابان اهدا شد و پس از آن آقای منصوریان با کوله باری از تجربه و آگاهی و یک دنیا شوق، انگیزه و کاردانی به یاری توان یابان آمد تا موسسه ای همطراز رعد، در زادگاه خود و در جوار بقعه منور حضرت ثامن الحجج (ع) راه اندازی کند. سرانجام در شهریور ماه سال ۱۳۷۷ مراسم افتتاحیه در فضای پر صفای ساختمان پلاک ۱۱۹۹ برگزار گردید.

آقای خسرو منصوریان پس از یکسال حاصل کار را به موسسان سپرده و خود عازم تهران شد، وی در مراسم خداحافظی یکی از کسانی که در جریان شکل گیری موسسه به صورت مجدانه همکاری و تلاش کرده بود را به عنوان جانشین خویش معرفی کرد و ایشان آقای  ابراهیم هدایی بودند  که آغاز از سوی یاران نیکوکار برای پیگیری این آرمان انسانی مامور شده بودند.

بنیانگذاران این مجتمع مصمم بودند که فعالیت خود را با ادبیاتی نو پی گیرند و در تعامل با کارآموزان، اگر چه آسیب جسمی داشتند، به مثابه ی انسانی کامل و واجد کرامت و شئون والا برخورد نمایند. از این رو از همان ابتدا برای زدودن عنوان معلول کوشیدند تا این واژه را در فرهنگ لغات خود کمرنگ نموده و جایگزین آن یعنی توان یاب را «نمود» بخشند.

picture-210