شنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

گالری تصاویر

مراسم جشن شب یلدا در مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان ۳۰-۰۹-۹۶-----(۱۰)

مراسم جشن شب یلدا در مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان ۳۰-۰۹-۹۶-----(۱۰)

بعد قبل
اسلاید ۱ |

اسلاید ۲ |

اسلاید ۳ |

اسلاید ۴ |

اسلاید ۵ |

اسلاید ۶ |

اسلاید ۷ |

اسلاید ۸ |

اسلاید ۹ |

اسلاید ۱۰ |

بعد قبل

حضور محترم مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در مجتمع ۲۲-۰۹-۹۶-----(۱۵)

حضور محترم مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در مجتمع ۲۲-۰۹-۹۶-----(۱۵)

بعد قبل
اسلاید ۱ |

 

اسلاید ۲ |

اسلاید ۳ |

اسلاید ۴ |

اسلاید ۵ |

اسلاید ۶ |

اسلاید ۷ |

اسلاید ۸ |

اسلاید ۹ |

اسلاید ۱۰ |

اسلاید ۱۱ |

اسلاید ۱۲ |

اسلاید ۱۳ |

اسلاید ۱۴ |

اسلاید ۱۵ |

بعد قبل

برگزاری جشن روز جهانی معلولان با حضور مسئولین در مجتمع ۱۲-۰۹-۹۶----(۱۱)

برگزاری جشن روز جهانی معلولان با حضور مسئولین در مجتمع ۱۲-۰۹-۹۶----(۱۱)

بعد قبل
اسلاید ۱ |

اسلاید ۲ |

اسلاید ۳ |

اسلاید ۴ |

اسلاید ۵ |

اسلاید ۶ |

اسلاید ۷ |

اسلاید ۸ |

اسلاید ۹ |

اسلاید ۱۰ |

اسلاید ۱۱ |

 

بعد قبل

حضور محترم دکتر زاهدی ریاست محترم سازمان کتابخانه های اسناد آستان قدس در مجتمع ۹۶/۰۸/۲۲--(۱۲)

حضور محترم دکتر زاهدی ریاست محترم سازمان کتابخانه های اسناد آستان قدس در مجتمع ۹۶/۰۸/۲۲--(۱۲)

 

بعد قبل
اسلاید ۱ |

اسلاید ۲ |

اسلاید ۳ |

اسلاید ۴ |

اسلاید ۵ |

اسلاید ۶ |

اسلاید ۷ |

اسلاید ۸ |

اسلاید ۹ |

اسلاید ۱۰ |

اسلاید ۱۱ |

اسلاید ۱۲ |

بعد قبل

همایش روز ملی پارالمپیک-مجموعه شهید بهشتی مشهد ۲۴-۰۷-۹۶ ---(۱۰)

همایش روز ملی پارالمپیک-مجموعه شهید بهشتی مشهد ۲۴-۰۷-۹۶ ---(۱۰)

بعد قبل
اسلاید ۱ |

اسلاید ۲ |

اسلاید ۳ |

اسلاید ۴ |

اسلاید ۵ |

اسلاید ۶ |

اسلاید ۷ |

اسلاید ۸ |

اسلاید ۹ |

اسلاید ۱۰ |

بعد قبل

حضور محترم مسئولین حمل و نقل استان خراسان رضوی در مجتمع ۱۷-۰۳-۹۶----(۱۶)

حضور محترم مسئولین حمل و نقل استان خراسان رضوی در مجتمع ۱۷-۰۳-۹۶----(۱۶)

جناب آقای نکاحی( قائم مقام محترم سازمان اتوبوس رانی مشهد) – جناب آقای علی شهسوار(مدیر فنی محترم سازمان اتوبوس رانی مشهد) – جناب آقای علیرضا حاجی زاده( ریاست محترم پلیس راهور استان خراسان رضوی) – جناب آقای هوشنگ غلام زاده( معاونت محترم حمل و نقل شهرداری مشهد) – جناب آقای حسین ضیایی( مشاور محترم شهردار مشهد) – جناب آقای علی اصغر نیشابوری( مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی مشهد)

بعد قبل
اسلاید ۱ |

اسلاید ۲ |

اسلاید ۳ |

اسلاید ۴ |

اسلاید ۵ |

اسلاید ۶ |

اسلاید ۷ |

اسلاید ۸ |

اسلاید ۹ |

اسلاید ۱۰ |

اسلاید ۱۱ |

اسلاید ۱۲ |

اسلاید ۱۳ |

اسلاید ۱۴ |

اسلاید ۱۵ |

اسلاید ۱۶ |

بعد قبل

برگزاری جشن روز جهانی معلولان با حضور قدرت الله ایزدی (آقا رشید) در مجتمع ۱۲-۰۹-۹۵----(۱۶)

برگزاری جشن روز جهانی معلولان با حضور قدرت الله ایزدی (آقا رشید) در مجتمع ۱۲-۰۹-۹۵----(۱۶)

بعد قبل
اسلاید ۱ |

اسلاید ۲ |

اسلاید ۳ |

اسلاید ۴ |

اسلاید ۵ |

اسلاید ۶ |

اسلاید ۷ |

اسلاید ۸ |

اسلاید ۹ |

اسلاید ۱۰ |

اسلاید ۱۱ |

اسلاید ۱۲ |

اسلاید ۱۳ |

اسلاید ۱۴ |

اسلاید ۱۵ |

اسلاید ۱۶ |

 

بعد قبل