شنبه , ۲۰ مهر ۱۳۹۸

مشاوره و بهداشت روانی

چنانچه توان‌یابان (معلولان) در معرض محرّکهای نامساعد و رفتارهای ناروا و موانع بازدارنده قرار گیرند، ممکن است به سختی آزرده خاطر شوند و اعتماد به نفس و تعادل روانی‌شان مخدوش گردد و آسیب ببیند. از این‌رو لازم است از سلامت روحی آنان مراقبت و برای تامین بهداشت روانی این انسانهای حساس برنامه‌ریزی و اقدام شود.

در مجتمع توان‌یابان، مقوله‌ی بهداشت روانی و صیانت از سلامت روحی کارآموزان یکی از اصلی‌ترین محورهایی است که در تمامی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیتها مدّنظر قرار می‌گیرد و جهت حرکتها را تضمین می‌کند. مدیران و مربیان در این مجتمع بر این‌باورند که اگر امنیّت روانی کارآموزان فراهم شود، آنان با انگیزه و اراده‌ای نیرومندتر از دیگران پا به عرصه‌ی زندگی می‌گذارند و با گامهای استوار تا رسیدن به قلّه‌های موفقیت پیش می‌روند.

براین اساس علاوه بر همه‌ی مراقبتها و نکته‌بینی‌هایی که در تمامی فعالیتهای مجتمع به منظور حمایت از حریم روانی توان‌یابان گرامی صورت می‌گیرد، واحد مشاوره و مددکاری با حضور کارشناسان روان‌شناس در دسترس آنان است تا در موارد لازم مشکلات مقطعی‌شان را رفع و ایشان را برای دستیابی به تعادل و آرامش روحی، هدایت نماید.