سه شنبه , ۲۱ آبان ۱۳۹۸

معرفی توان یاب

از آنجا که آموزش منجر به اشتغال معلولین جسمی و حرکتی هدف اصلی مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان است. با معرفی معلولینی که نیازمند آموزش هستند ما را در پیشبرد این هدف یاری رسانید.

خدمات موسسه به توان يابان  به صورت ۱۰۰درصد رايگان ارائه مي شود.