دوشنبه , ۱۵ مهر ۱۳۹۸

همکاری با مجتمع

نیکوکار گرامی شما هم مي‏توانيد به صورتهاي زير اين مجتمع را از ياري خود بهره ‏مند فرماييد:

  • بازديد از مجتمع به صورت جمعي و فردي و ارائه پيشنهادهاي سازنده
  • شناسايي معلولان و معرفي آنان براي بهره‏گيري از آموزشهاي فني و حرفه‏اي
  • همكاري در زمينه‏هاي آموزشي، فرهنگي و هنري
  • اهداي كمكهاي مالي از طريق حساب بانكي، يا مستقيم
  • پذيرش عضويت افتخاري و پرداخت كمكهاي مستمر
  • همكاري در جهت تأمين اشتغال براي توان يابان
  • حضور در جشن‏ ها و بازارهاي خيريه به نفع توان يابان.