شنبه , ۲۰ مهر ۱۳۹۸

واحد آموزش و پرورش

“آموزش و پرورش” یا «تعلیم و تربیت» دارای مفهوم و کاربردی گسترده و پیچیده، و در نتیجه مبهم است. در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین مفاهیمی مانند سوادآموزی، کارآموزی، بارآوردن، پروردن، تأدیب، اجتماعی کردن، و … نیز جزئی از «آموزش و پرورش» محسوب می‌شوند یا با آن همپوشی دارند.

دربارهٔ مفهوم «آموزش و پرورش» باید درنظر داشت که «آموزش و پرورش» منحصر به افراد، زمان، مکان، یا عمل خاصی نیست. یعنی به طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه، کودکان ، یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه «آموزش و پرورش» برای همه، و در هر زمانی (ز گهواره تا گور) و هر مکانی است.

تعریف آموزش و پرورش از دیدگاه اندیشمندان ایرانی

  • محمدباقر هوشیار: آموزش و پرورش مجموعه منظمی از اعمال و رفتار است؛ به بیان دیگر آموزش و پرورش فعل و انفعالی است میان دو قطب سیال (آموزگار و فراگیر) که مسبوق به اصلی و متوجه هدفی و مستلزم برنامه‌ای است.
  • امیرحسین آریان‌پور: آموزش و پرورش عبارت است از ” فرآیند هدایت و جهت‌دهی عمدی تجارب انسانی”
  • مرتضی مطهری: تربیت، پرورش دادن و به فعلیت رساندن استعدادها و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آنها است تا از این راه متربی (فراگیر) به حد اعلای کمال خود برسد.
  • محمدرشید رضا: آموزش و پرورش فرگشت نیروهایی است که درخور رشد و تعالی‌اند و ریشه در سرشت آدمی دارند. این فرگشت از دو راه به دست می‌آید: یکی زدایش موانع رشد نیروها و از میان بردن آنچه که نیروهای گوهرین را از اعتدال باز می‌دارد و دیگری پرورش جسم و جان از راه تغذیهٔ درست و آموزش دانش.
  • میرعبدالحسین نقیب‌زاده: «تربیت» دارای سه جنبه «آموزش»، «پرورش»، «بارآوردن» است. «آموزش» سپردن دانستنی‌ها به دیگران است. «پرورش» شکوفاندن و به کارآوردن توانایی‌های درونی و استعدادهای طبیعی است. و «بارآوردن» پدیدآوردن دگرگونی‌های معینی است که «ما» آن را هدف می‌شماریم.

تعریف آموزش و پرورش از دیدگاه اندیشمندان غربی

  • جان دیویی: آموزش و پرورش دوباره ساختن یا سازمان دادن تجربه است، به منظور اینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند و برای هدایت و کنترل تجربیات بعدی، فرد را بهتر قادر سازد.
  • ژان ژاک روسو: آموزش و پرورش هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا حمایت نیروهای طبیعی و استعدادهای فراگیر (متربی)، و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاری خود او برای زیستن تحقق می‌پذیرد.

عدم تعریف جایگاه معلولان در برخی مدارس

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: در برخی مدارس جایگاه معلولان هنوز تعریف نشده و سرویس‌های بهداشتی و امکانات ویژه معلولان فراهم نشده است.

در رابطه با آموزش معلولان، مدارس استثنایی وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهند؛ برخی کودکان معلولیت‌های ذهنی دارند که باید در مدارس استثنایی به تحصیل بپردازند اما گروهی که معلولیت‌های جسمی دارند، می‌توانند حتی در مدارس عادی نیز تحصیل کنند بنابراین در این زمینه تعامل وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی ضروری است.

معلولیت، محدودیت نیست، معلولان نباید این تفکر را در ذهن خود جای بدهند که دچار ضعف هستند و احساس کمبود کنند؛ درست است که فرد معلول، آسیب دیده اجتماعی است اما دارای توانمندی‌هایی است که باید آن توانمندی‌های خود را بروز دهد و جامعه نیز از استعدادهای آنها نهایت استفاده را بکند.

بسیاری از معلولان توانایی مشارکت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی را دارند، بنابراین دولت باید از این اقشار جامعه به صورت جامع و ویژه حمایت کند.

باید برای ارتقاء حرکت معلولان در زمینه‌های علمی، اطلاعاتی و آگاهی‌های این قشر از جامعه کارهای جدی‌تری صورت گیرد و همه دست به دست هم بدهیم تا این افراد توانایی‌ها و استعدادهای خود را بروز داده و در جامعه تاثیرگذار باشند.