شنبه , ۲۰ مهر ۱۳۹۸

واحد ترابری

برای معلولان، به ویژه معلولان جسمی ـ حرکتی، هیچ فعالیتی دشوارتر از جابه‌جایی و رفت‌وآمد نباشد.در هر حال یکی از عمده‌ترین تمهیداتی که می‌تواند حضور معلولان علاقه‌مند را در مجتمع توان‌یابان یا هر مرکز مشابه دیگری تسهیل کند، تامین وسائط نقلیه‌ی مناسب برای رفت‌وآمد آنان است. به همین جهت، این مجتمع در سالهای نخست یک دستگاه استیشن مستعمل را خریداری و بهای آن را به اقساط پرداخت کرد.

در حال حاضر ناوگان حمل و نقل مجتمع توان‌یابان شامل اتوبوس اهدایی شهرداری مشهد، یک دستگاه مینی‌بوس و دو دستگاه استیشن است که با تلاش بسیار خدمات حمل و نقل کارآموزان را تامین می‌کند. در چند ماه اخیر، دو دستگاه اتومبیل کاروان متعلق به سازمان بهزیستی نیز با ترتیبات خاصی به جمل و نقل بعضی از کارآموزان می‌پردازند.