سه شنبه , ۱۶ مهر ۱۳۹۸

کارآفرینی و اشتغال

نخستین و اصلی‌ترین مقصود ار تاسیس و راه‌اندازی مجتمع توان‌یابان، ایجاد امکان اشتغال برای معلولان جسمی ـ حرکتی بود. از این رو براساس تجربه و دانشی که در این زمینه در جهان شکل گرفته است، پایه‌ی کار بر آموزش و توانبخشی این عزیزان نهاده شد تا آنان حرفه‌ای بیاموزند، مهارتی کسب کنند و برای انجام کار آماده گردند. اگرچه در جریان فعالیتها، بر آموزش و ترمیم ابعاد شخصیت و تقویت مبانی هویت کارآموزان معلول، بسیار تاکید می‌شود، امّا مقوله‌ی کاریابی و اشتغال نیز مهم شمرده شده و از خاطر نرفته است.

متاسفانه در این سالها وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی کشور به صورتی است که نه تنها برای معلولان بلکه برای افراد غیر معلول نیز، فرصت شغلی کافی موجود نیست. البته در سالهای گذشته هیچ قانونی برای حمایت از معلولان در زمینه‌ی اشتغال وجود نداشت، در سالهای اخیر هم که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب و در آن الزاماتی برای استخدام معلولان، توسط دستگاههای دولتی و عمومی درج شده است، هیچ جریان مثبتی در جهت اجرای آن به چشم نمی‌خورد.

بدیهی است در چنین تحقّق آرمان اولیه‌ی بنیانگذاران مجتمع توان‌یابان، چندان آسان نبوده و نیست. با این وجود، تعداد ۳۷۰ نفر از کارآموزان این موسسه پس از حرفه‌آموزی و با حمایتهای مجتمع، در نهادها و مجموعه‌های مختلف فرصت اشتغال یافته‌اند و گروهی نیز در رشته‌های هنری یا فنون دیگر، چندان مهارت یافته و اراده و انگیزه کسب کرده‌اند که به صورت خوداشتغالی به کاری مشغول شده‌اند.

ممکن است دستاورد مجتمع توان‌یابان در زمینه‌ی کاریابی برای معلولان جسمی ـ حرکتی، چندان بزرگ به نظر نرسد، لیکن کسانی که در این مقوله به نحوی دست‌اندر کارند، می‌دانند که همین مقدار با چه مایه پیگیری و پشتکار حاصل شده است. البته مدیریت مجتمع اکنون بیش از گذشته در این زمینه فعال و پیگیر است. تاجایی که یک دفتر مشاوره شغلی و کاریابی تاسیس کرده و با همکاری موسسه‌ی کار و تامین اجتماعی، دوره‌های آموزش کارآفرینی را برگزار می‌کند.

مجتمع توان‌یابان در سال ۱۳۸۶ پس از مراجعات و پیگیری‌های فراوان موفق به دریافت مجوّز دفتر مشاوره‌ی شغلی و کاریابی به شماره ۱/۳۴۵۲ الف مورخ ۸۶/۰۲/۳۱ از سازمان کار و امور اجتماعی گردیده و این دفتر را به مدیریت رسمی آقای ناصر الفاظی در محل بازارچه‌ی توان‌یابان واقع در خیابان شهید صادقی مقابل بازار گوهرشاد، دایر نموده است. در این دفتر برای چهار نفر فرصت شغلی ایجاد شده که دو نفر آنان توان‌یاب هستند. علاوه بر آن این واحد ده‌ها فرصت استخدام برای معلولان و غیرمعلولان شناسایی کرده است.