چهارشنبه , ۱۷ مهر ۱۳۹۸

کمک آنلاین

نیکوکاران محترم می توانند با پرداخت اینترنتی از طریق لینک ذیل یا از طریق کد USSD مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان را یاری رسانند.
خیرین و حامیان می توانند با پرداخت مبالغ اندکی در حمایت بیشتر از معلولان ما را یاری دهند.

 درگاه پرداخت اینترنتی:

http://www.Tavanyaban.Info     

 

کد USSD :