جزئیات رویداد

گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت با هدف ارتقا رشد اذهان عمومی و افزایش آگاهی درباره مسائل مربوط به معلولیت.

  • شعار: امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید

ماموریت رویداد

۳۰ شهریور
روز جهانی افراد دارای معلولیت
  • سازمان دهی شده توسط: مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان
  • محل: هتل هما 2 مشهد
  • تلفن: 05138648950-4
  • ایمیل: TavanYaban@Gmail.Com