05138648950-4 TavanYaban@Gmail.Com

رویداد پیش رو …

انتقال تجربه توان‌یابان به سبک TED

درباره ما

مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان

تیم ما مصمم است که فعالیت خود را با ادبیاتی نو پی گیرد و در تعامل با کارآموزان، اگر چه آسیب جسمی دارند، به مثابه ی انسانی کامل و واجد کرامت و شئون والا برخورد نماید. از این رو از همان ابتدا برای زدودن عنوان معلول کوشیدند تا این واژه را در فرهنگ لغات خود کمرنگ نموده و جایگزین آن یعنی توان یاب را «نمود» بخشند.

پروژه‌های در دست اقدام

رویدادهای گذشته

فعالیت های داوطلبانه

volunteer

پرداخت‌های نقدی

تومان
مقدار را وارد کنید:

مورد اعتماد توان‌یابان و خیرین شهر مشهد

ما با حمایت شما عزیزان و سخاوتمندان توانسته ایم گام‌های بلندی در حوزه تحصیل و آموزش توان‌یابان برداریم.

معرفی تیم ما

ابراهیم هدایی

مدیر عامل و موسس

داوطلب
مجتمع توان یابان

داوطلب
مجتمع توان یابان

داوطلب
fa_IRPersian
fa_IRPersian