در اوایل سال ۱۳۷۷ تنی چند از خیرین شهر مشهد از جمله آقایان حاج کاظم حاجی طرخانی و مهندس جواد فهمیده وجدانی در منزل آقای نورمندی پور با آقای خسرو منصوریان مدیرعامل موسسه رعد تهران که به مشهده آمده بود، جلسه ای برگزار و در مورد ضرورت ایجاد موسسه ای مشابه رعد تهران در شهر مشهد، گفتگو و تبادل نظر شد آنان به آقای ابراهیم هدایی ماموریت دادند که به تهران رفته و از نزدیک در جریان عملکرد مجتمع رعد قرار گیرد و درباره چند و چون کار، کسب اطلاع کند . اقای ابراهیم هدایی در تهران اطلاعات مورد نیاز را به دست آورده و دلگرم از همکاری های مدیریت رعد به مشهد بازگشت و گزارشی از آنچه دریافته بود به یاران نیکوکار خویش عرضه داشت. در همین راستا توسط یکی از خیرین خانه ای بزرگ برای راه اندازی آموزشگاه و اموزش مهارتهای شغلی جهت اشتغال پایدار توان یابان اهدا شد و پس از آن آقای منصوریان با کوله باری از تجربه و آگاهی و یک دنیا شوق، انگیزه و کاردانی به یاری توان یابان آمد تا موسسه ای همطراز رعد، در زادگاه خود و در جوار بقعه منور حضرت ثامن الحجج (ع) راه اندازی کند. سرانجام در شهریور ماه سال ۱۳۷۷ مراسم افتتاحیه در فضای پر صفای ساختمان پلاک ۱۱۹۹ برگزار گردید. آقای خسرو منصوریان پس از یکسال حاصل کار را به موسسان سپرده و خود عازم تهران شد، وی در مراسم خداحافظی یکی از کسانی که در جریان شکل گیری موسسه به صورت مجدانه همکاری و تلاش کرده بود را به عنوان جانشین خویش معرفی کرد و ایشان آقای ابراهیم هدایی بودند که آغاز از سوی یاران نیکوکار برای پیگیری این آرمان انسانی مامور شده بودند. بنیانگذاران این مجتمع مصمم بودند که فعالیت خود را با ادبیاتی نو پی گیرند و در تعامل با کارآموزان، اگر چه آسیب جسمی داشتند، به مثابه ی انسانی کامل و واجد کرامت و شئون والا برخورد نمایند. از این رو از همان ابتدا برای زدودن عنوان معلول کوشیدند تا این واژه را در فرهنگ لغات خود کمرنگ نموده و جایگزین آن یعنی توان یاب را «نمود» بخشند.

سازمان ما بیش از ۲۰ سال است که حضور دارد. ما بهترین را برای همه توان‌یابان رقم می‌زنیم.

۰M اهداف
۰K داوطلب
۰K کودکان

پیام مدیر عامل

در این مجموعه از موسسه‌ای سخن می‌رود که ضروت وجود آن در سال ۱۳۷۷ در قالب اندیشه‌ای شورانگیز، در ذهن تنی چند از انسان‌های پاک نهاد و نیک کردار پا گرفت و در حالی که هیچ‌گونه امکانات و اعتباراتی برای تحقّق این اندیشه در میان نبود، آن پاک نهادان با توکّل به عنایات خداوندی و به امید یاری خیّرین، کمر همّت بستند و برای دستیابی به مقصود، پا در عرصه‌ی عمل نهادند. بدین‌سان، به یمن نیّت خیر و در سایه‌ی جهد و ایثار ایشان، آن آرمان نیک محقّق گردید و کانونی بنیان نهاده شد که از آن هنگام تاکنون به برکت حمایت‌های کریمانه‌ی عاشقان نیک‌ اندیش، بالیده و گسترش یافته و امروز با عنوان مجتمع آموزشی نیکو‌کاری توان‌یابان مشهد هم‌چون گذرگاهی سبز و سرزنده به روی گروهی از توان‌یابان (معلولان جسمی – حرکتی) گشوده است تا از تنگناهای سرد و تاریک گوشه‌گیری و روزمرگی به در‌آیند و در پهنه‌های گرم و روشن خویشتن‌یابی و اعتماد به نفس احساس شیرین مفید بودن را در جان پاک خویش تجربه کنند. بدیهی است همه‌ی کسانی که به انگیزه‌ی عشق و عاطفه‌ی انسانی و بر مبنای ایمان و آموزه‌های دینی، کمک‌های مالی خود را، که در بعضی موارد کلان نیز بوده است، به این مجتمع اهدا کرده‌اند، به درستی برنامه‌ها و عملکرد مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان مشهد باور و به صدق و صحّت عمل مدیران و کارکنان این موسسه اعتماد داشته‌اند که البته مایه‌ی خشنودی و خرسندی این خدمتگزاران است. امّا باور و اعتماد، نتیجه‌ی شناخت و آگاهی است. از این‌رو، همواره درهای مجتمع توان‌یابان به روی همه‌ی عزیزانی که قصد دیدار از این مجموعه‌ی انسانی را داشته‌اند گشوده ومدیریت مجتمع همیشه برای ادای توضیح و ارائه‌ی اطالاعات درباره‌ی همه‌ی امور مربوط به این موسسه آماده بوده است. اکنون که مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان مشهد یک دوران بیست ساله را با توفیق پشت سرگذاشته و در این مدّت، به لطف خداوند منّان و با عنایات حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع)، توانسته خدمت در خوری به عزیزان توان‌یاب عرضه کند و به زندگی این انسان‌های با صفا و پاک سرشت گرمی و نشاط ببخشد؛ جا دارد که گزارشی از شکل گیری، ساختار و عملکرد این مجتمع به پیشگاه بزرگوارانی که موجودیت ودوام این پدیده، حاصل الطاف مادی و معنوی آنان است، تقدیم گردد. در این راستا، این مجموعه با هدف ارائه‌ی تصویری شفاف، روشن و صادقانه از این مجتمع آموزشی نیکوکاری عرضه می‌گردد، با این امید که مورد توجّه اهل نظر قرار گیرد و مقبول یاران و یاوران واقع شود.

تیم ما

تیم ما مصمم است که فعالیت خود را با ادبیاتی نو پی گیرد و در تعامل با کارآموزان، اگر چه آسیب جسمی دارند، به مثابه ی انسانی کامل و واجد کرامت و شئون والا برخورد نماید. از این رو از همان ابتدا برای زدودن عنوان معلول کوشیدند تا این واژه را در فرهنگ لغات خود کمرنگ نموده و جایگزین آن یعنی توان یاب را «نمود» بخشند.

ابراهیم هدایی

مدیر عامل و موسس

داوطلب

داوطلب

داوطلب

مورد اعتماد توان‌یابان و خیرین شهر مشهد

در این مجموعه از موسسه‌ای سخن می‌رود که ضروت وجود آن در سال ۱۳۷۷ در قالب اندیشه‌ای شورانگیز، در ذهن تنی چند از انسان‌های پاک نهاد و نیک کردار پا گرفت و در حالی که هیچ‌گونه امکانات و اعتباراتی برای تحقّق این اندیشه در میان نبود، آن پاک نهادان با توکّل به عنایات خداوندی و به امید یاری خیّرین، کمر همّت بستند و برای دستیابی به مقصود، پا در عرصه‌ی عمل نهادند.