اخبار

انتشار گزارش باز طراحی سقف مجتمع توان یابان در سایت «Architects for peace»

انتشار گزارش «بازطراحی سقف سازه‌ای مركز دانش‌آموزان توان‌ياب توسط دانشجويان معماری دانشگاه فردوسی مشهد» در وب‌سايت «Architects for peace» گزارش «بازطراحی سقف سازه‌ای مركز دانش‌آموزان

مشاهده مطلب »