ردکردن این

اساسنامه

اساسنامه و مجوز ثبتی

 

اهداف مصوّب مجتمع در اساسنامۀ رسمی:

۱ – ایجاد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای جهت آموزش توان‌یابان (معلولان و جانبازان)

۲ – ایجاد تسهیلات و امکانات مقتضی، به منظور قادرسازی هر چه بیشتر توان‌یابان (معلولین، جانبازان و ایتام) با ارائۀ خدمات جنبی و توانبخشی (در جهت خودکفایی)

۳ – کوشش بیشتر در جهت کاریابی و اشتغال کارآموختگان

۴ – تشکیل جلسۀ گفتگو، کنفرانس‌ها و سمینارها، مسابقات در موضوعات مرتبط با اهداف مجتمع «مؤسسه»

۵ – انجام امور خدماتی متناسب با اهداف و فعالیت‌های مؤسسه

۶ – برقراری ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی و عام‌المنفعۀ داخل و خارج کشور به منظور حصول اهداف با راهبردهای نوین ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی

۷ – تلاش به منظور تأمین بودجۀ موسسه از طریق درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مؤسسه و جلب کمک‌ها و هدایای مردمی

مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان

ارائه‌کننده خدمات آموزشی، توانبخشی و تسهیل‌گری شغلی

به توان‌یابان (معلولین) جسمی – حرکتی

%100 رایگان

ساختار


۱ – هیأت امنا (به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری مؤسسه)

۲ –  هیات مدیره (رکن اصلی برنامه‌ریزی مؤسسه)

۳ – مدیر عامل (بالاترین مقام اجرایی مؤسسه)

۴ – بازرسان (نماینده هیات امناء در بررسی و تأییدکننده فعالیت‌های مالی و غیرمالی مؤسسه)

مجوز تمدید فعالیت 

مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان

مجوزهای آموزش متوسطه اول، متوسطه دوم، پیش دانشگاهی و کار و دانش

مجوز آموزش فنی و حرفه‌ای