ردکردن این

برنامه‌های توانبخشی

برنامه هفتگی خدمات توانبخشی

ایام هفته

ارتقای عملکرد حرکتی
8:30 الی 12:30

ورزش‌های گروهی
10:00 الی 11:30

روانشناسی
10:00 الی 14:00

واحد سلامت
9:00 الی 11:00

شنبه

خانم دکتر تیموری

یوگا

-

-

یک‌شنبه

خانم دکتر اسدی

یوگا

خانم دکتر مروارید

حضور پرستار

دوشنبه

خانم دکتر تیموری

-

آقای دکتر بیک‌زاده

-

سه‌شنبه

خانم دکتر اسدی

-

خانم دکتر مروارید

-

چهارشنبه

خانم دکتر تیموری

-

خانم دکتر مروارید

حضور پزشک

پنج‌شنبه

خانم دکتر اسدی

یوگا

-

-

جهت اطلاع از برنامه‌های واحد توانبخشی
لطفاً ما را در اینستاگرام

tavanyaban_movement

دنبال کنید.

سلامتی
ضامن آموزش
است.

واحد توانبخشی و ارتقاء عملکرد حرکتی

پذیرش آقایان: فقط روزهای فرد

پذیرش خانم‌ها: فقط روزهای زوج

 • پیش از حضور در بخش، دست‌ها را با شوینده بشویید یا ضدعفونی کنید.
 • حتماً شب پیش از حضور در مرکز، حمام کنید.
 • لباس تمیز و خوشبو پوشیده شو.د
 • لباسی پوشیده شود که امکان تحرک داشته باشید.
 • ناخن‌ها را کوتاه کنید تا در حین کار آسیبی به دستیارها وارد نشود.
 • بطری آب شخصی به همراه داشته باشید.
 • در صورت مشاهده علائم بیماری ویروسی از حضور در بخش خودداری کنید.

در صورت عدم رعایت موارد فوق از ارائه خدمات معذوریم.

 • ۵ دقیقه پیش از زمان تعیین شده در بخش حضور پیدا کنید.
 • در صورت عدم امکان حضور در یک جلسه، ۲۴ ساعت قبل با منشی بخش هماهنگ کنید.
 • فقط در زمان تعیین شده برای شما مراجعه کنید.
 • در صورت غیبت بیش از ۳ جلسه در تمرینات امکان شرکت در ادامه تمرینات را ندارید.

در صورت عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی از ارائه خدمات به شما معذوریم.