ردکردن این

 آیین تجلیل از مدال‌آوران هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان‌ رضوی

۱۰ خرداد ۱۴۰۳ با حضور توان‌یابان برگزیده، مراسم تجلیل از مدال‌آوران هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان‌ رضوی برگزار شد.