ردکردن این

تسهیل‌گری شغلی

مرکز پیام

مجتمع در سال‌های گذشته برای اشتغال توان‌یابان اقدام به راه‌اندازی مرکز پیام کرده و با ۲۰ کانتر و کاربر آموزش‌دیده و ماهر و چهار خط ارتباط همزمان، امکان پاسخگویی آنلاین به مخاطبان و مشتریان در زمینه‌های مورد نیاز کارفرمایان مختلف را دارد. سازمان‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در راستای تقویت بخش برندینگ خود در زمینۀ مسئولیت اجتماعی در پروژه های «ارتباط با مشتریان» می‌توانند با عقد قرارداد، هم در صدد گسترش فعاليت‌های خود برآيند و هم زمينۀ کارآفرينی توان‌يابان را فراهم کنند.

کاريابی

کاریابی به کلیه فرآیند و مراحلی گفته می‌شود که کارجویا کارآموز توان‌یاب باید برای پیدا کردن فرصت شغلی مناسب و استخدام شدن طی کند. به‌این‌ترتیب، فرآیندی که سازمان‌ها و کارفرمایان برای پیدا کردن و جذب نیروی مناسب پشت سر می‌گذارند نیز کارمندیابی نامیده می‌شود. مجتمع در راستای تسهیل‌گری شغلی توان‌یابان از روش کاریابی در نهادهای بخش دولتی، خصوصی سعی می‌کند از ظرفیت‌های ارتباطی خود در جهت معرفی کارآموزان جویای کار در مشاغل اداری، خدماتی فروشندگی و نظایر اینها با توجه به نیاز کارفرمایان و توانایی توان‌یابان اقدام کند و ضمن پیگیری و مطالبه قانونی ناظر بر بکارگیری ۳۰ درصد از معلولین در مشاغل اداری و سازمانی مندرج در قانون جامع حمایت از معلولین فرهنگ کاریابی برای معلولین را در دستگاه‌ها و شرکت‌ها جا بیندازد.

کارآفرينی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی فرآیند دنبال کردن راه حل‌های خلاقانه برای مسائل اجتماعی است. به طور ویژه، کارآفرینان اجتماعی، ماموریتی برای خلق و نگهداری ارزش‌های اجتماعی در خود احساس می‌کنند و درست برعکس.
کارآفرینان سنتی که در دنیای کسب و کار، وظیفه خود را در خلق سود و بازگشت آن اندازه‌گیری می‌کنند، ولی کارآفرینان اجتماعی علاوه بر این، اثرگذاری مثبت در جامعه را نیز مد نظر دارند.
کارآفرینی اجتماعی اغلب اهداف گسترده در زمینه‌های اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی دنبال می‌کند و اغلب با بخش داوطلبانه و غیرانتفاعی در ارتباط و همکاری است. 

کسب و کارهایی که برای اقشار با نیازهای ویژه در جامعه از قبیل توان‌یابان به هدف توانمندشدن و امکان گذران زندکی و همچنین ایجاد حس معناداری و مفید بودن در جامعه اشتغال و کارآفرین همواره از اهداف و برنامه‌های اصلی مجتمع توان‌یابان از ابتدا بوده است.