ردکردن این

🔷 در راستای اجرایی‌سازی پروژه تعیین‌ وضعیت اشتغال‌ کارآموزان قدیمی

واحد توانبخشی، پس از برگزاری سلسله‌ جلسات مصاحبه،

نتایج نهایی مصاحبه‌های مذکور و برنامه زمان‌بندی ۶ ماهه

جهت انجام امور توان‌بخشی، مهارت‌آموزی و آمادگی برای اشتغال اعلام شد.

این جلسه در روز شنبه مورخه 19 خرداد 1403 با حضور آقای مهدی شریفی مدیر عامل مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان در محل مجتمع برگزارشد.