ردکردن این

حمل و نقل

سرویس دهی روزانه به طور میانگین 100 کارآموز توسط دو دستگاه اتوبوس مجهز به بالابر و دو دستگاه  وَن ،  انجام می گردد.