ردکردن این

در این صفحه عزیزان و همیاران خیّر در خانواده بزرگ ۵۰۰۰ نفری توان‌یابان که در تیر ماه به‌صورت نقدی و غیرنقدی یار و همراه مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان بوده‌اند را خدمت‌تان معرفی می‌کنیم ان‌شاءالله از لطف و محبت‌شان تقدیر و تشکر شود. 

یقیناً ما با بضاعت اندک‌مان نمی‌توانیم سپاسگزار و از جود و سخاوت آنان قدردانی کنیم ولیکن اندک آبروی خدمت‌گزاری در توان‌یابان را شفیع قرار می‌دهیم و خداوند را وکیل خود برای قدردانی از این عزیزان قرار می‌دهیم.

نعم المولی و نعم الوکیل

نام خیّران موثر

خیّران مؤثر 

خیران مؤثر