ردکردن این

🔷 سلسله جلسات هم‌اندیشی توان‌یابی، توان‌آفرینی، توان‌زایی با محوریت آموزش و اشتغال توان‌یابان و همچنین بررسی انگیزه‌های دینی و غیردینی کار با جامعه توان‌یاب. 

۷ تا ۱۰ خردادماه ۱۴۰۳ با حضور جناب آقای نوری، مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین در مجتمع توان‌یابان مشهد برگزار شد و نتایج خوبی در بر داشت.