ردکردن این

روز جهانی افراد دارای معلولیت

به مناسبت 12 آذر ماه و روز جهانی عزیزان توان یاب ، گروهی از مسئولین سازمان فنی و حرفه ای و اداره ی بهزیستی از مجتمع و واحدها، بازدید کردند. 

همچنین با همکاری جهاد دانشگاهی و هماهنگی جناب آقای عارفی گروهی دو نفره برای عزیزان حاضر در مجتمع گیتار نوازی انجام دادند و در نهایت جناب هدایی سخنانی را ایراد فرمودند.

به مناسبت این روز واحد توانبخشی و سرکار خانم اسدی نیز به چند تن از توان یابانی که در زمینه ی کاردرمانی پیشرفت داشتن  جوایزی را اهدا کردند