ردکردن این

مقالات علمی توانبخشی
موضوع و عنوان این مقاله: کاردرمانی در معلولین جسمی حرکتی

کاردرمانی در معلولین جسمی حرکتی

 

بیماران و معلولین جسمی حركتی افرادی هستند كه به علل مادرزادی و یا در اثر صدمات و بیماری‌های مغز و اعصاب، ارتوپدی و رماتولوژی دچار كاهش دائمی یا موقتی توانائی‌های جسمی شده‌اند و قادر به ادامه زندگی به‌طور مستقل نمی‌باشند.

اهداف كاردرمانی در این بیماران: جلوگیری از پیشرفت بیماری و معلولیت و بازگرداندن توانائی‌های از دست‎ رفته تا حد امكان جهت بازگشت بیمار به زندگی اجتماعی است.

 

در درمان بیماران با اختلالات جسمی سه رویكرد درمانی وجود دارد تا در نهایت بیمار به حداكثر عملكرد مستقل در زندگی دست یابد:

الف:  Biomechanical approaches

ب:   Sensorimotor approaches

ج:  Rehabilitative approaches

الف: رویكرد بیومكانیكال:  در درمان بیمارانی كه مشكلاتی در زمینة دامنه حركتی (Rom)، قدرت و تحمل فیزیكی داشته اما سیستم عصبی مركزی (CNS) سالمی دارند به‌كار می‌‎رود. به‌‎عنوان مثال در درمان بیماری‌های آرتریت روماتوئید ـ آرتروز ـ شكستگی‎‌ها، ضایعات دست سوختگی ضایعات اعصاب محیطی ـ سندرم گلین‌باره ـ ضایعات نخاعی ـ دستیروفی عضلانی.

ب: رویكرد حسی، حركتی: این رویكرد در درمان بیماران با اختلالات حسی ـ حركتی، دركی و شناختی استفاده می‌‎شود البته درصورتی‌كه این اختلالات مربوط به مغز باشد. (بیمارانی كه با اختلالات سیستم عصبی مركزیCNS متولد شده‎اند و یا دراثر بیماری و یا ضربه به CNS دچار معلولیت شده‌اند.)

مثال: سكتة مغزی ـ فلج مغزی ـ ضربه مغزی و ….

ج: واژه «Rehabilitation» : به معنی بازگشت به توانائی‌‎هاست. بازگشت به حداكثر توانائی‌های فیزیكی، ذهنی، اجتماعی، حرف‌ه‎ای و اقتصادی است كه برای فرد امكان دارد. در این‎‌صورت فرد قادر به كار كردن و زندگی با توانائی‌های باقیمانده‎‌اش می‌‎شود. بنابراین هدف برنامه درمانی روی توانائی‌ها تأكید دارد تا ناتوانائی‌ها.

 

درمان:

الف: ارزیابی: كاردرمانگر براساس تاریخچه مشاهدات عینی و محدودیت‌های عملكردی كه در بیمار دیده ‎می‌‎شود ارزیابی می‌كند تا هدف و برنامه درمانی تنظیم شود.

ب: آموزش: كاردرمانگر با آموزش در مورد بیماری و پیش آگهی بیماری به بیمار، در مراقبت از خود، درمان علائم بیمار (چه در منزل و چه در محل كار) به كاهش احتمالی عود مجدد علائم و داشتن یك زندگی مستقل كمك می‌كند.

ج: مدالیته‌های درمانی: (روش‌های درمانی كه احتیاج به حضور مداوم درمانگر ندارند) شامل موارد زیر می‌باشد:

1ـ پارافین: معالجه با موم گرم برای حرارت دادن بافت تحریك شده، تسكین درد و خشكی مفاصل و افزایش انعطاف‌‎پذیری مفاصل دست.

2ـ كیسه‎‌های گرم (Hot pack):جهت آرام‎‌سازی عضلات و كاهش درد به وسیله گرم كردن بافت‌‎های سطحی

3ـ كیسه‎‌های سرد (cold pack):برای كاهش التهاب، كنترل التهاب‌های عودكننده و كاهش درد.

4ـ تحریک‌های الكتریكی: ایمپالس‌های الكتریكی مطمئن برای تحریك انقباضات عضلانی ـ كاهش آماس ـ كاهش ناحیه سفتی عضلانی و برطرف كردن درد می‎باشد.

د:Procedures ( شیوه‎های درمانی كه توجه و پیگیری شخص درمانگر را می‎طلبد عبارتنداز :

1ـ فعالیت‎های عملكردی: حركات و وظایف مربوط به فعالیت‌های روزمرة زندگی در محل كار و خانه به‎منظور افزایش دادن دامنة حركتی، قدرت، تحمل، راحتی  و توانائی‌های عملكردی

2ـ تمرین درمانی: تمرینات وضعیتی و تمرینات اندام فوقانی به‎منظور افزایش دامنة حركتی و انعطاف‎پذیری، قدرت و تحمل عضله‎ها، تمرینات وزنه در منزل با یك برنامه اصولی و منظم.

3ـ بازآموزی عصبی ـ عضلانی: بهبود بخشیدن عملكرد عصبی ـ عضلانی با استفاده از اصول فیزیولوژی عصب و عضله ـ پیشرفت‎ هماهنگی عضله توسط انواع خاص تمرینات و حركات عملكردی

4ـ ماساژ: تكنیك‌های ماساژ با دست، برای كشش و تحت‎ تأثیر قرار دادن بافت نرم به‎منظور افزایش گردش خون و كاهش درد.

5ـ موبیلیزاسیون (mobilization) بافت نرم و مفاصل: تكنیك‌های حركتی و كششی بسیار ویژه برای بافت‎های نرم و مفاصل به‎منظور افزایش طول عضله و دامنة حركتی مفاصل.

6ـ اسپلینت: ساخت اسپلینت‌های مختلف برای قرار دادن عضله در حال استراحت و افزایش دامنة حركتی مفصل.

هـ: دیگر سرویس‌های كه در كاردرمانی داده می‎شود:

1ـ دادن برنامه‎های هدفمند منطبق با فرهنگ بیمار برای پیشرفت توانائی‌های فرد به‎منظور انجام دادن فعالیت‌های روزمرة زندگی (A.D.C)

2ـ ارزیابی همه‎جانبه و گسترده از محیط خانه و محل كار و توصیه‎های لازم برای ایجاد تطابق.

3ـ ارزیابی و درمان برای انجام فعالیت‎های كاری.

4ـ توصیه و آموزش در استفاده از تجهیزات تطابقی برای جایگزین كردن توانائی‌های از دست‎رفته.

5ـ راهنمایی اعضاء خانواده و همراهان با ارائه روش‌های مؤثر و ایمن برای مراقبت فرد.

 

مطالب فوق از سایت www.drmashreghi.com برداشته شده است.

بایگانی مقالات علمی توانبخشی

کاردرمانی در معلولین جسمی حرکتی

 

بيماران و معلولين جسمي حركتي افرادي هستند كه به علل مادرزادي و يا در اثر صدمات و بيماري‌هاي مغز و اعصاب، ارتوپدي و رماتولوژي دچار كاهش دائمي يا موقتي توانائي‌هاي جسمي شده‎اند و قادر به ادامة زندگي به‎طور مستقل نمي‎باشند.

اهداف كاردرماني در اين بيماران: جلوگيري از پيشرفت بيماري و معلوليت و بازگرداندن توانائي‌هاي از دست‎ رفته تا حد امكان جهت بازگشت بيمار به زندگي اجتماعي است.

 

در درمان بيماران با اختلالات جسمي سه رويكرد درماني وجود دارد تا در نهايت بيمار به حداكثر عملكرد مستقل در زندگي دست يابد:

الف:  Biomechanical approaches

ب:   Sensorimotor approaches

ج:  Rehabilitative approaches

الف: رويكرد بيومكانيكال:  در درمان بيماراني كه مشكلاتي در زمينة دامنة حركتي (Rom)،قدرت و تحمل فيزيكي داشته اما سيستم عصبي مركزي (CNS) سالمي دارند به‌كار مي‎رود. به‎عنوان مثال در درمان بيماري‌هاي آرتريت روماتوئيد ـ آرتروز ـ شكستگي‎ها، ضايعات دست سوختگي ضايعات اعصاب محيطي ـ سندرم گلين‌باره ـ ضايعات نخاعي ـ دستيروفي عضلاني.

ب: رويكرد حسي، حركتي: اين رويكرد در درمان بيماران با اختلالات حسي ـ حركتي، دركي و شناختي استفاده مي‎شود البته درصورتي‌كه اين اختلالات مربوط به مغز باشد. (بيماراني كه با اختلالات سيستم عصبي مركزيCNS متولد شده‎اند و يا دراثر بيماري و يا ضربه به CNS دچار معلوليت شده‎اند.)

مثال: سكتة مغزي ـ فلج مغزي ـ ضربه مغزي و ….

ج: واژه «Rehabilitation» : به معني بازگشت به توانائي‎هاست. بازگشت به حداكثر توانائي‌هاي فيزيكي، ذهني، اجتماعي، حرفه‎اي و اقتصادي است كه براي فرد امكان دارد. در اين‎صورت فرد قادر به كار كردن و زندگي با توانائي‌هاي باقيمانده‎اش مي‎شود. بنابراين هدف برنامه درماني روي توانائي‌ها تأكيد دارد تا ناتوانائي‌ها.

 

درمان:

الف: ارزيابي: كاردرمانگر براساس تاريخچه مشاهدات عيني و محدوديت‎هاي عملكردي كه در بيمار ديده ‎مي‎شود ارزيابي مي‎كند تا هدف و برنامة درماني تنظيم شود.

ب: آموزش: كاردرمانگر با آموزش در مورد بيماري و پيش آگهي بيماري به بيمار، در مراقبت از خود، درمان علائم بيمار (چه در منزل و چه در محل كار) به كاهش احتمالي عود مجدد علائم و داشتن يك زندگي مستقل كمك مي‎كند.

ج: مداليته‎هاي درماني: (روش‌هاي درماني كه احتياج به حضور مداوم درمانگر ندارند) شامل موارد زير مي‎باشد:

1ـ پارافين: معالجه با موم گرم براي حرارت دادن بافت تحريك شده، تسكين درد و خشكي مفاصل و افزايش انعطاف‎پذيري مفاصل دست.

2ـ كيسه‎هاي گرم (Hot pack):جهت آرام‎سازي عضلات و كاهش درد به وسيله گرم كردن بافت‎هاي سطحي

3ـ كيسه‎هاي سرد (cold pack):براي كاهش التهاب، كنترل التهاب‌هاي عودكننده و كاهش درد .

4ـ تحريك‎هاي الكتريكي: ايمپالس‌هاي الكتريكي مطمئن براي تحريك انقباضات عضلاني ـ كاهش آماس ـ كاهش ناحيه سفتي عضلاني و برطرف كردن درد مي‎باشد.

د:Procedures ( شيوه‎هاي درماني كه توجه و پيگيري شخص درمانگر را مي‎طلبد عبارتنداز :

1ـ فعاليت‎هاي عملكردي: حركات و وظايف مربوط به فعاليت‌هاي روزمرة زندگي در محل كار و خانه به‎منظور افزايش دادن دامنة حركتي، قدرت، تحمل، راحتي  و توانائي‌هاي عملكردي

2ـ تمرين درماني: تمرينات وضعيتي و تمرينات اندام فوقاني به‎منظور افزايش دامنة حركتي و انعطاف‎پذيري، قدرت و تحمل عضله‎ها، تمرينات وزنه در منزل با يك برنامه اصولي و منظم.

3ـ بازآموزي عصبي ـ عضلاني: بهبود بخشيدن عملكرد عصبي ـ عضلاني با استفاده از اصول فيزيولوژي عصب و عضله ـ پيشرفت‎ هماهنگي عضله توسط انواع خاص تمرينات و حركات عملكردي

4ـ ماساژ: تكنيك‌هاي ماساژ با دست، براي كشش و تحت‎ تأثير قرار دادن بافت نرم به‎منظور افزايش گردش خون و كاهش درد.

5ـ موبيليزاسيون (mobilization) بافت نرم و مفاصل: تكنيك‌هاي حركتي و كششي بسيار ويژه براي بافت‎هاي نرم و مفاصل به‎منظور افزايش طول عضله و دامنة حركتي مفاصل.

6ـ اسپلينت: ساخت اسپلينت‌هاي مختلف براي قرار دادن عضله در حال استراحت و افزايش دامنة حركتي مفصل.

هـ: ديگر سرويس‌هاي كه در كاردرماني داده مي‎شود:

1ـ دادن برنامه‎هاي هدفمند منطبق با فرهنگ بيمار براي پيشرفت توانائي‌هاي فرد به‎منظور انجام دادن فعاليت‌هاي روزمرة زندگي (A.D.C)

2ـ ارزيابي همه‎جانبه و گسترده از محيط خانه و محل كار و توصيه‎هاي لازم براي ايجاد تطابق.

3ـ ارزيابي و درمان براي انجام فعاليت‎هاي كاري.

4ـ توصيه و آموزش در استفاده از تجهيزات تطابقي براي جايگزين كردن توانائي‌هاي از دست‎رفته.

5ـ راهنمايي اعضاء خانواده و همراهان با ارائه روش‌هاي مؤثر و ايمن براي مراقبت فرد.

 

مطالب فوق از سایت www.drmashreghi.com برداشته شده است.

حرکات اصلاحی چیست؟

حرکات اصلاحی نوعی برنامه ورزشی است که متخصصان و گاهی مربیان فیتنس برای درمان یا تسکین دردهای بدن به شما توصیه می‌کنند. این تمرینات معمولاً توسط مربیان، فیزیوتراپیست‌ها، متخصصین ارتوپدی، و گاهی ماساژ درمان‌گرها تجویز می‌شود تا به افراد کمک کند که راحت‌تر زندگی کنند و فعالیت‌های روزمره‌شان را انجام دهند.

غالبا عدم تعادل‌های عضلانی ناشی از وضعیت نامناسب بدن است. وضعیت نامناسب، زمانی اتفاق میفتد که ستون فقرات ما در وضعیت نامطلوب حین ایستادن، نشستن و راه رفتن قرار داد. اما حرکات اصلاحی به شما کمک می‌کند تا عضله‌تان دوباره در وضعیت مناسبش قرار گیرد یا عضله تقویت شود و ضعف آن جبران شود. فیتامین می‌تواند مناسب‌ترین برنامه ورزشی را برای‌ شما طراحی کند. برنامه‌ای که محدودیت‌های جسمی‌تان را در نظر بگیرد و به درمان آن‌ها کمک کند.

اهمیت حرکات اصلاحی

تمرینات عمومی اصلاحی، عضلات شما را تقویت می‌کند؛ درد و آسیب‌های بدن را بهبود می‌بخشد و همچنین از آسیب‌های بعدی پیشگیری می‌کند. با انجام این حرکات، وضعیت‌های ایستایی نامناسب بدن را اصلاح خواهید کرد.

فواید حرکات اصلاحی آن‌قدر زیاد است که بهتر است، همه افراد، حرکات اصلاحی عمومی را انجام دهند؛ حتی اگر دچار ناهنجاری نیستند. انجام حرکات اصلاحی برای کسانی‌که اصلا اهل ورزش نیستند بسیار مهم‌تر است؛ چراکه باعث می‌شود عضلات شما حداقل حرکت را داشته باشند و جلوی ضعف، درد و نافرمی عضلات را می‌گیرد.

از آنجا که بی‌تحرکی زیاد، عادات غلط در نشستن و خوابیدن، ورزش نادرست یا حتی تمرین شدید و غلط ممکن است به آسیب‌های جدی و حتی ناهنجاری منجر شود، ما حتما به حرکات اصلاحی نیاز داریم.

فواید حرکات اصلاحی

تمرینات اصلاحی برای برطرف کردن یک سری ضعف‌ها و عدم تعادل عضلات در بدن طراحی شده تا شما بتوانید راحت‌تر و آزادتر حرکت کنید و در زندگی روزمره خود احساس بهتری داشته باشید. تمرینات اصلاحی نه تنها می‌توانند حرکات روزمره را بسیار آسان‌‌‌تر کنند و کیفیت زندگی شما را بهبود بخشند، بلکه می‌توانند با افزایش انعطاف پذیری‌تان به جلوگیری از مشکلات بعدی کمک کنند. اکنون به مهم‌ترین فواید حرکات اصلاحی اشاره می‌کنیم.

1- دردهای شما را کاهش می‌دهد.

نتایج می‌توانند فوری باشد یا در درازمدت خود را نشان دهد، اما مطمئن باشید حرکات اصلاحی، دردهای شما را تسکین می‌بخشد. حرکات اصلاحی با افزایش جریان خون و تسهیل گردش خون باعث ترمیم بافت‌ها، کاهش تورم و کاهش درد می‌شود.

2- به درمان مشکلات جسمی شما کمک می‌کند.

این حرکات می‌تواند شما را از مصرف برخی داروها یا حتی نیاز به جراحی نجات دهد. چراکه حرکات اصلاحی نقش درمانی هم دارد. در بسیاری موارد، مشکلاتی مثل زانوی پرانتزی، گودی کمر یا افتادگیِ شانه با تمرینات اصلاحی برطرف می‌شود.

3- عملکرد ورزشی شما را بهبود می‌بخشد.

بله، حتی اگر ورزشکار هم هستید حرکات اصلاحی برای شما مفید است. این حرکات گاهی اوقات باعث درمان آسیب‌های ورزشی و یا پیشگیری از آسیب‌های ورزشی خواهد شد.

4- اعتماد به‌ نفس‌تان را بیشتر می‌کند.

تمرینات و حرکات اصلاحی می‌تواند در شما اعتمادبه‌نفس و احساس خوب ایجاد کند. وقتی برای سلامتی تمرین می‌کنید، به جز این احساس که «برای سلامتی و آسایش بدنم اهمیت قائلم» به مرور متوجه می‌شوید که صاف می‌ایستید، سرشانه‌های پهن‌تری دارید و سر خود را بالا می‌گیرید.

5- انعطاف‌ بدنی‌تان را بیشتر خواهد کرد.

تمرینات و حرکات اصلاحی با تقویت عضلات و تاندون‌ها، انعطاف‌پذیری و دامنه حرکتی را بالا می‌برند. خیلی اوقات تنها چیزی که برای اصلاح وضعیت بدن نیاز دارید تمریناتی برای انعطاف مفاصل و عضلات بدن است.

6- قدرت و استقامت عضلانی را افزایش می‌دهد.

از دیگر نتایج مهم و تاثیرگذار حرکات اصلاحی، تقویت عضلات است. این حرکات می‌تواند به‌خوبی عضلات شما را به چالش بکشد و باعث رشد و تقویت آن‌ها شود.

7- انجام فعالیت‌های روزمره را آسانتر می‌کند.

حرکات اصلاحی به مرور زمان عملکرد شما را در الگوهای حرکتی مثل بلند شدن، بلند کردنِ وسایل سنگین، هل دادنِ وسایل و به طور کلی انجام کارهای روزانه‌تان بهبود می‌بخشد.

مطالب فوق از سایت https://fitamin.ir برداشته شده است.