ردکردن این

مجوزها

مجوز تمدید فعالیت 

مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان

مجوزهای آموزش متوسطه اول، متوسطه دوم، پیش دانشگاهی و کار و دانش

مجوز آموزش فنی و حرفه‌ای