ردکردن این

مراسم بیست‌و‌پنج‌سالگی

در تاریخ 8 خرداد ماه 1402 مراسمی به مناسبت 25سالگی مجتمع توانیابان برگزار گردید.

در این مراسم با دعوت از حدود 300 نفر از نیکوکاران و یاریگرانی که درین ربع قرن ، این مجموعه را تنها نگذاشتند ، به بزرگداشت پیش کسوتان پرداخته شد و تقدیر از کارآموزان برتر نیز انجام پذیرفت.

همچنین افق و رویکردهای جدید مجتمع توسط جناب آقای شریفی ، مدیر عامل مجتمع عنوان گردید.

کاشت نهال بید مجنون به یادبود آغاز دومین ربع قرن مجتمع توان یابان

خوشامد مدعوین و بازدید از نمایشگاه

مهمانان

تقدیر از پیش کسوتان و کارآموزان برتر

یادگاری ها

نمایشگاه توان یابان

سخنرانی جنابان رأفتی شبانی ، هدایی و شریفی