نماینده سبک جهانی وادوکای در خراسان رضوی در خصوص تعداد شرکت‌کنندگان در این رقابت افزود: ۶۵۰ کاراته کا در همه رده‌های سنی و وزنی و در دو بخش کاتا و کومیته در این مسابقات حضور داشتند و در پایان تیم کاراته مشهد مقام اول را از آن خود کرد.

سرکار خانم فائزه فلاح توان یاب کم شنوای مجتمع توان یابان در سبک سوکیوکوشین ناکامورا ، مقام دوم استانی را کسب نمودند و ستاره ی درخشان دیگری بر جبین این مجتمع نشاند.