ردکردن این

معلمین

با کمال افتخار در خدمت معلمین و مربیان عزیز هستیم که در دوره‌های مختلف فنی و حرفه‌ای، هنری، آموزش و پرورش و دوره‌های متفرقه به صورت افتخاری یا قراردادی با مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان همکاری می‌نمایند.

مربی گلیم و تابلو فرش

از معلمین آموزش از راه دور

مربی نرم افزارهای رایانه

(گرافیک، مونتاژ فیلم، WordPres، ایندیزاین و ICDL)

مربی نرم افزارهای رایانه

(فتوشاپ و ICDL)

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

مربی عروسک بافی

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

مربی دوره‌های هوش مصنوعی

مربی تنیس روی میز

مربی یوگا

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور

از معلمین آموزش از راه دور