ردکردن این

همراهان مجتمع

تسهیلگری شغلی

راه‌های مشارکت و همياری

برای حمایت از فعالیت‌های مجتمع در راستای خیرخواهی مؤثر و تداوم زندگی‌بخشی به توان‌یابان راه‌های مختلفی وجود دارد و هر نفر از شهروندانِ نیک‌اندیش بنا به علاقه، زمان و توانایی خود می‌تواند ما را در این مسیر یاری کند.

همیاری شما را
ارج می‌نهیم

مشارکت، و همکاری داوطلبانه با مجتمع راه‌های متفاوتی دارد و شامل بر ۶ بخش است:

۱. حمایت مالی از فعالیت‌های مشخص و تعریف‌شده.

۲. تهیه و اهدای کالا و اجناس موردنیاز در نمایهٔ نیکوکاری.

۳. تدریس، برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی و فرهنگی.

۴. انجام و پیگیری امور اداری و اجرایی در مجتمع.

۵. انجام کارهای فنی و تأسیساتی در زمینه‌های ساختمانی.

۶. رایزنی و پیگیری مکاتبات از سازمان‌ها بنا به آشنایی و ارتباط.

هم‌یاران مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان

آنچه در زير می‌بينيد، نمونه‌ای از اين موارد است:

– تدریس و مربی‌گری آموزش.

– کمک به تجهیز مرکز. توانمندسازی جسمی و حرکتی.

– برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ادبی و هنری برای کارآموزان.

– عضویت و همکاری با طرح پشتیبان.

– همکاری اجرایی در برنامه‌های اردویی، جشن‌ها و رویدادهای ماهانه و فصلی.

– ارایۀ خدمات تعمیر و نگهداری و کمک به تکمیل بازسازی و نوسازی تأسیسات و ابنیۀ مجتمع.

– خرید تجهیزات جدید آموزشی شامل سیستم‌های رايانه و نمايشگر برای کلاس‌ها و مرکز پیام و….

– معرفی و دعوت از چهره‌های برجستۀ هنری، نیکوکاران و نیروهای داوطلب.

– هدایا و موقوفات در هر مقیاس و میزان.

– حمایت‌های مالی در هر میزان برای برنامۀ وعدۀ صبحانه به تعداد ۲۰۰ نفر و… لینک به درگاه بانکی، درگاه کمک مالی.

در مجتمع، هر فردِ توان‌یاب برای هدایت تحصیلی و همراهی در حل برخی مشکلات و ایجاد روحیه تعامل، نیاز به یک پشتیبان دارد. پشتیبان‌ها افراد به‌روزِ آگاه و متعهدی هستند که با درک درستِ شرایط و روحیات فرد توان‌یاب همانند یک دوست با وی ارتباط برقرار کرده و با هدایت او در راستای علاقه‌ها و توانمندی‌هایش، گام بزرگی جهت استقلال فردی او برمی‌دارند.

طرح پشتيبان

طرح هر روزه وعده صبحانه

بورس تحصیلی یک کارآموز