ردکردن این

همراهان مجتمع

ره‌آفرين مثبت

حکمت زندگی

راه‌های مشارکت و همياری

طرح پشتيبان

طرح هر روزه وعده صبحانه

بورس تحصیلی یک کارآموز

برای حمایت از فعالیت‌های مجتمع در راستای خیرخواهی مؤثر و تداوم زندگی بخشی به توان‌یابان راه‌های مختلفی وجود دارد و هر نفر از شهروندان نیک‌اندیش بنا به علاقه، زمان و توانایی خود می‌تواند ما را در این مسیر یاری کند.

مشارکت، و همکاری داوطلبانه با مجتمع راه‌های متفاوتی دارد و شامل بر ۶ بخش است:

۱- حمایت مالی از فعالیت‌های مشخص و تعریف شده

۲-تهیه و اهدای کالا و اجناس مورد نیاز در نمایه نیکوکاری

۳-تدریس، برگزاری کلاس‌ها و دوره های آموزشی و فرهنگی

۴-انجام و پیگیری امور اداری و اجرایی در مجتمع

۵-انجام کارهای فنی و تأسیساتی در زمینه های ساختمانی

۶-رایزنی با سازمان‌های دولتی و خصوصی بنا به آشنایی و ارتباط

آن چه در زير می‌بينيد نمونه‌ای از اين موارد است:

– تدریس و مربی‌گری آموزش

– کمک به تجهیز مرکز توانمندسازی جسمی و حرکتی

– برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ادبی و هنری برای کارآموزان

– عضویت و همکاری با طرح پشتیبان

– همکاری اجرایی در برنامه‌های اردویی، جشن‌ها و رویدادهای ماهانه و فصلی

– ارایۀ خدمات تعمیر و نگهداری و کمک به تکمیل بازسازی و نوسازی تأسیسات و ابنیۀ مجتمع

– خرید تجهیزات جدید آموزشی شامل سیستم‌های رايانه و نمايشگر برای کلاس‌ها و مرکز پیام و..

– معرفی و دعوت از چهره‌های برجستۀ هنری، نیکوکاران و نیروهای داوطلب

– هدایا و موقوفات در هر مقیاس و میزان

– حمایت‌های مالی در هر میزان برای برنامۀ وعدۀ صبحانه به تعداد ۲۰۰ نفر و… لینک به درگاه بانکی، درگاه کمک مالی