ردکردن این

هیئت مدیره

هيئت مديره

جناب آقای خسرو منصوریان
مدیر عامل دوره تأسیس سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸

جناب آقای ابراهیم هدایی
مدیر عامل دوره تأسیس سال ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۰

جناب آقای مهدی شریفی
مدیر عامل دوره تأسیس سال ۱۴۰۰ تا هم‌اکنون

اعضای اصلی هيئت مديره (از تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ الی ۱۴۰۲/۰۶/۲۵)

رئيس: غلامعلی رأفتی شبانی

نايب رئيس: ابراهيم هدايی

خزانه‌دار: حسين اديبيان

دبير: محمدرضا مرواريد

عضو اصلی: فاطمه سنجرانی

عضو اصلی: نسرين کيوانفر

عضو اصلی: عليرضا گرجستانی

عضو علی‌البدل: احمد باقرزاده

عضو علی‌البدل: فاطمه فرزانه ثابت

بازرس: محمد وجدانی

بازرس علی‌البدل: علی کوثری

مديرعامل: 

* در دوره تأسیس: خسرو منصوریان

* پس از تأسیس: ابراهیم هدایی

فعلی: مهدی شريفی

جناب آقای 

غلامعلی رأفتی شبانی

رئیس هیأت مدیره

جناب آقای

ابراهیم هدایی

نایب رئیس

جناب آقای

حسین ادیبیان

خزانه دار

جناب آقای

محمدرضا مروارید

دبیر

سرکار خانم

فاطمه سنجرانی

عضو اصلی

سرکار خانم

نسرین کیوانفر

عضو اصلی

جناب آقای

علیرضا گرجستانی

عضو اصلی

جناب آقای

احمد باقرزاده

عضو علی البدل

سرکار خانم

فاطمه فرزانه ثابت

عضو علی البدل

جناب آقای

محمد وجدانی

بازرس

جناب آقای

علی کوثری

بازرس علی البدل

خلاصه‌ای از جلسات هیئت مدیره

خلاصه‌ای از جلسات

خلاصه‌ای از جلسات