ردکردن این

بخشی از ساختمان‌های مجتمع، برای فعاليت‌های ورزشی توان‌يابان مناسب‌سازی شده تا رشته‌های ورزشی مورد علاقه خود را زيرنظر مربیان کارآزموده آموزش ببينند.

ورزش مورد علاقه و تخصصی توان‌یابان، رشتۀ «بوچیا» است که همیشه به عنوان جزیی از هویت اصلی مجتمع توان‌یابان شمرده شده و جوانان آموزش‌ديدۀ اين رشته، در مسابقات استانی و ملی و رقابت‌های بين‌المللی حضور يافته و مدال‌آور بوده‌اند.

علاوه بر آن، دوره‌های مستمر آموزش رشته‌های یوگا، دارت، تنیس روی میز هم در برنامۀ ورزشی توان‌يابان جای دارد.