ردکردن این

کارگاه مونتاژ

این کارگاه با مشارکت جناب آقای ثبتی مدیریت ایمن‌الکتریک و از نیکوکاران محترم مجتمع در خردادماه ۱۴۰۲ راه‌اندازی شد.

ایشان پس از جلسه‌ای با جناب آقای شریفی، سرکار خانم شفیعی، قادری و بسکابادی به بیان دیدگاه‌ها پرداختند و فرصت‌ها و چالش‌ها بررسی و راهکارهایی جهت ارائه خدمات بهتر به توان‌یابان عزیز ارائه شد.

امید است که با همت خیرین محترم، کارگاه‌های بیشتر و متنوع‌تری برای اشتغال توان‌یابان راه‌اندازی گردد.