ردکردن این

اساسنامه و مجوز ثبتی

اهداف مصوّب مجتمع در اساسنامۀ رسمی:

1) ایجاد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای جهت آموزش توان‌یابان (معلولان و جانبازان)

2) ایجاد تسهیلات و امکانات مقتضی، به منظور قادرسازی هر چه بیشتر توان‌یابان (معلولین، جانبازان و ایتام) با ارائۀ خدمات جنبی و توانبخشی (در جهت خودکفایی)

3) کوشش بیشتر در جهت کاریابی و اشتغال کارآموختگان

د) تشکیل جلسۀ گفتگو، کنفرانس‌ها و سمینارها، مسابقات در موضوعات مرتبط با اهداف مجتمع «مؤسسه»

4)انجام امور خدماتی متناسب با اهداف و فعالیت‌های مؤسسه

5) برقراری ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی و عام‌المنفعۀ داخل و خارج کشور به منظور حصول اهداف با راهبردهای نوین ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی

6) تلاش به منظور تأمین بودجۀ موسسه از طریق درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مؤسسه و جلب کمک‌ها و هدایای مردمی