حال خوش توان یابان در اردوی یک روزه

اردوی یک روزه توان یابان در 30 فروردین 1403

متن اخبار و گزارش اردو

بازدید مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی

در ۹ آبان ۱۴۰۲ گروهی از کارکنان مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی به همت جناب آقای دکتر ساکت برای بازدید از مجتمع و آشنایی با فعالیت‌های آن، دعوت گردیدند.

این بازدیدها شروعی است در جهت آشنایی بیشتر قشر جامعه با عزیزان این مجتمع.

کارگاه مونتاژ

این کارگاه با مشارکت جناب آقای ثبتی مدیریت ایمن‌الکتریک و از نیکوکاران محترم مجتمع در خردادماه ۱۴۰۲ راه‌اندازی شد.

ایشان پس از جلسه‌ای با جناب آقای شریفی، سرکار خانم شفیعی، قادری و بسکابادی به بیان دیدگاه‌ها پرداختند و فرصت‌ها و چالش‌ها بررسی و راهکارهایی جهت ارائه خدمات بهتر به توان‌یابان عزیز ارائه شد.

امید است که با همت خیرین محترم، کارگاه‌های بیشتر و متنوع‌تری برای اشتغال توان‌یابان راه‌اندازی گردد.

غربالگری درمان و پزشکی

در آذر ماه 1401 در چند نوبت ، تیم همکاران دکتر شراره در مجتمع توان یابان حضور پیدا کردند و تست های مختلف سلامت از عزیزان توان یاب گرفته شد و پرونده ی پزشکی برای هر شخص تشکیل گردید.

غربالگری دندان‌پزشکی

در پاییز 1401 تیم همکاران دکتر کاظمیان از دانشگاه فردوسی مشهد در مجتمع حاضر گردیدند و در چند نوبت مختلف از توان یابان عزیز معاینه صورت گرفت و راهنمایی های لازم برای افراد ارائه شد.

راه‌اندازی مرکزپیام مجتمع

برگزاری کارگاه آموزشی جهت توانمندسازی کاروَران مرکز تماس با حضور افتخاری سرکار خانم دکتر آذرنیا، مسئول افکار سنجی جهاد دانشگاهی.

شروعی دوباره در جهت اشتغال توان یابان

ویزیت توان‌بخشی از اعضای انجمن کیمیا (انجمن حمایت از کودکان کلیوی)

با کوشش و رایزنی از تاریخ 25 مرداد ماه ویزیت ارتقاء جسمی و حرکتی توسط دکتر طاهری از عزیزان انجمن کیمیا آغاز شد . انجمنی که با هدف حمایت از کودکان نیازمندی که مبتلا به بیماری های کلیه و سیستم ادراری می باشند، فعالیت میکند.

این آغازی برای همکاری متقابل با دیگر سازمان های مردم نهاد است تا با یاری یکدیگر شرایط به سامان تری برای توان یابان شهر خویش ، فراهم کنیم.