ردکردن این

هيئت امنا

هیات امنای ادوار گذشته از بدو تاسیس:

محمدجواد رحیمیان مشهدی- مرحوم سیدابراهیم سادات باغدار- مرحوم محمدحسن عقیق چی – مرحوم محمد نورمندی پور -محمد گرجستانی- محمدرضا مقدسی- محمود نیکنام رحیمیان- محمدهادی هادی‌زاده یزدی- عباس اخوان طبسی- هادی حسن پور یوسفی- علیرضا روحبخش- مهدی هدایی

هیات امنای فعلی:

محمدرضا مروارید- علی رحیمیان مشهدی- محمدرضا ادیبیان- حسین نورمندی پور- سیدرضا موسوی- مهدی آدمی- علیرضا صفدری- سلمان ساکت- داریوش برنجی-سیدرضا کامل صباخ فریضنی-حسین مشارزاده مهرابی- حمید مستشاری-محمدرضا حسین زاده ملکی- علی گشاده فکر- غزاله ادیبیان-شهناز شیبانی- نسرین کیوانفر-فاطمه فرزانه- فاطمه سنجرانی- منصوره شریف الحسینی- سید احمد باقرزاده حسینیان- محمدحسن توکلی نسب- علی رضا گرجستانی- یحیی توکلی- امیر احد مستشاری- ولی الله هادوی- جواد فهمیده وجدانی- غلامعلی رافتی شبانی- ابراهیم هدایی- حسین ادیبیان- محمد فهمیده وجدانی- علی کوثری- رحیم خسرو شاهی- حمید عقیق چی- مهدی هدایی-نصرت الله مختاری- امیر مجدی- سیدمحسن حسینی پویا-علی ثبتی- حمیدرضا طاهری-عبدالله بهرامی-دکتر فلاح-علی رجب زاده-منصور معتمدی-مهوش مرتضایی مقدم-داوود شیبانی دلوئی-محمد ایمانی راد-محمدرضا حیدری-سیدعلی عبدالخالق زاده