ردکردن این

جسمی‌حرکتی

پس از غربالگری جسمی‌حرکتی 160 تن از توان‌يابان، خدمات توانبخشی اين حوزه شامل فيزيوتراپی، حرکات اصلاحی و ماساژدرمانی با همت داوطلبانه و نظارت راهبردی آقای دکتر طاهری عضو هيئت علمی دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و با کمک در محل مجتمع آغاز شده و در حال توسعه است.

ارائه این خدمات به  افراد : دارای معلولیت جسمی حرکتی ، بیماران مبتلا به فلج مغزی ، سکته مغزی ، سکته مغزی و آتاکسی مخچه ، آسیب های نخانی ، دیستروفی عضلانی ، پارکینسون و ام اس .

خدمات مرکز تخصصی ارتقاء عملکرد حرکتی :

مشاوره و ارزیابی تخصصی عملکرد حرکتی و اصلاح حرکت

تمرینات بهبود عملکرد اسکلتی – عضلانی ( تقویت عضلات افزایش دامنه ی حرکتی ، افزایش هماهنگی عصبی عضلانی)

تمرینات بهبود الگوی راه رفتن و تعادل ( افزایش استقلال حرکتی و پیشگیری از زمین خوردن)

تمرینات بهبود عملکرد ادراکی – حرکتی

تمرینات بهبود عملکرد حسی ( تمرینات چند حسی تمرینات حس پیکری ، تمرینات دهلیزی ، تمرینات بینایی)

تمرینات بهبود آمادگی جسمانی : آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت( استقامت، قدرت و…)/آمادگی جسمانی مرتبط با اجرای مهارت ( هماهنگی سرعت ، عکس العمل و…)

برنامه های ورزشی گروهی : ایروفیت ، فانکشنال ، پیلاتس ، یوگا 

ماساژ ایرانی