ردکردن این

معاونان و کارشناسان

کارشناسان: مریم کاريزی


کارشناس: وجیهه غلام‌زاده

اداری و پشتیبانی: معصومه بسکابادی

کارشناس امور مالی: علی آل‌شيخ

مشارکت‌ها و تأمين مالی: سید صدرا میردامادی

کارشناس: ؟؟؟ رجبی

رسانه و تبليغات: رضا اسماعيل‌زاده

کارشناس: محمد جوان

2/4 تأمين منابع

خانم معصومه بسکابادی معاون پشتیبانی و زیرساخت‌های فناوری

مدیر مالی: علی آل‌شیخ

تدارکات: احمد صالحی‌نیا

حمل و نقل: …. دهقان ….. حیدری

خدمات: رفعت مهربان

 

 

 

خانم نسترن شفیعی: معاون اشتغال و کارآفرینی

مدیر مرکز پیام: …..

خانم هانیه قادری: معاون آموزشی

مدیر اداره آموزش: مریم کاریزی

معاون توانبخشی: …..