ردکردن این

آموزش متوسطه اول، متوسطه دوم، پیش‌دانشگاهی و کار و دانش

مجتمع با راه اندازی دو مدرسه آموزشی از راه دور دخترانه به نام توانگران و پسرانه به نام توان‌یابان برای دانش‌آموزانی که از تحصیل بازمانده‌اند در رشته‌های نظری و کار و دانش فرصت درس خواندن ایجاد کرد تا بتوانند از این راه تا مقطع دیپلم تحصیل کنند.