گردهمایی خیرین مؤثر

همایش کشوری در چهارشنبه شب ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ در دانشکده منتظری مشهد برگزار گردید که سرکار خانم منصوره شریف‌الحسینی مدیرعامل مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، در مورد اهداف مجمع سخنرانی کردند. ایشان خاطرنشان ساختند: «ما براساس مسئولیت اجتماعی دور یکدیگر جمع شده‌ایم و مانند اعضای یک خانواده هستیم. همچنین از اهداف و برنامه‌های این مجمع و یکی از قوانین برنامه، فرهنگ‌سازی و مهارت و توانمندسازی انسان‌ها است. لذا از این پس از به‌کار بردن عناوین دکتر و مهندس در جمع خیرین پرهیز خواهیم کرد. یکی دیگر از قوانین مجمع، فکر به‌جای فرد باید مورد اهمیت باشد و این افراد، جز گروه و مجمع هستند. همچنین ایجاد امید از دیگر اهداف مجمع ما است که به‌عنوان موتور محرکه مجمع شناخته می‌شود و در انتهای برنامه‌ها باید با شوق و امید در قالب مسئولیت‌های اجتماعی به‌کار خود ادامه دهیم».
محسن شرکا دبیر کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ابراهیم هدایی نماینده پیشکسوت مجامع همسو و پژوهشگر حوزهٔ مسائل اجتماعی و ابوالفضل احمدی خیر اندیشه‌ساز، نیز می‌توان نام برد.