کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی

بازدید کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی

مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان مشهد روز پنج‌شنبه مورخه 6 اردیبهشت 1403 پذیرای بازدید کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی بود.

این بازدید با هدف آشنایی با فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده توسط مجتمع انجام شد و با تمامی بخش‌های مجتمع از جمله واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی و هنری آشنا شدند و با توضیحات جامعی از سوی مدیریت مجتمع نسبت به فعالیت‌های توان‌یابان بیشتر آشنا شدند.

میهمانان گرامی که از کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی بودند از تلاش‌های مدیریت و کادر مجتمع برای ارائه خدمات با کیفیت و ارزشمند به توان‌یابان عزیز قدردانی کردند.