واکسیناسیون آنفلوانزا

با پیگیری های سرکار خانم دکتر شعربافان (پزشک دواطلب مجتمع) و هماهنگی سرکار خانم مرتضایی مقدم( عضو هیئت امناء و نیروی داوطلب واحد درمان) با مرکز بهداشت بلوار معلم ، در دو نوبت در تاریخ های 15 آذر ماه و 22 آذر ماه در مجموع تعداد 71 نفر از تعداد کل 167 نفر دختر و پسر بالای 18 سال مجتمع، این عمل نیکوکارانه انجام گرفت و این عزیزان واکسینه شدند.