تجلیلی از مدال آوران

 آیین تجلیل از مدال‌آوران هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان‌ رضوی

۱۰ خرداد ۱۴۰۳ با حضور توان‌یابان برگزیده، مراسم تجلیل از مدال‌آوران هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان‌ رضوی برگزار شد.

ورزش

بخشی از ساختمان‌های مجتمع، برای فعاليت‌های ورزشی توان‌يابان مناسب‌سازی شده تا رشته‌های ورزشی مورد علاقه خود را زيرنظر مربیان کارآزموده آموزش ببينند.

ورزش مورد علاقه و تخصصی توان‌یابان، رشتۀ «بوچیا» است که همیشه به عنوان جزیی از هویت اصلی مجتمع توان‌یابان شمرده شده و جوانان آموزش‌ديدۀ اين رشته، در مسابقات استانی و ملی و رقابت‌های بين‌المللی حضور يافته و مدال‌آور بوده‌اند.

علاوه بر آن، دوره‌های مستمر آموزش رشته‌های یوگا، دارت، تنیس روی میز هم در برنامۀ ورزشی توان‌يابان جای دارد.